Hello World!

Pierwszy program. Jego jedymym zadaniem jest wyświetlenie (w konsoli oczywiście) komunikatu "Hello World!".
Jako, że jest to pierwszy program, zostanie on zapisany we wszystkich wymienionych we wstępie językach (z wyjątkiem JavaScriptu, który nie może "pisać w konsoli").

Poniższe wersje programów można zapisać jeszcze prościej. Taki zapis wybrałem ze względu na pełną zgodność ze standardami.


C

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("Hello World!\n");
    return (0);
}


C++

#include <iostream>

int main(int argc, char* argv[]) {
    std::cout << "Hello World!" << std::endl;
    return 0;
}


Java

package Hello;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}


Perl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

print "Hello world!\n";
exit 0;