Informacje o stronie

Logo sybmolizuje znak zachęty w konsoli FreeBSD.
'tomek' - nazwa użytkownika
'freebsd' - nazwa hosta
'~' - katalog domowy
'$' - użytkownik o normalnych uprawnieniach
Kolorystyka również ma kojarzyć się z konsolą systemową.

Czcionka o stałej szerokości znaków wybrana została ze względu na fakt, że wykorzystuje ją przytłaczająca większość edytorów kodu. Ponadto jest ona bardzo czytelna.